Trang web đang trong quá trình hoàn thiện – ウェブサイト制作中 – Website under construction

  • 024 3220 2172
  • infornessy@nesy.vn
  • English
  • 日本語
  • Tiếng Việt

TH62 Apartment Studio

Ha Noi / Tay Ho / 120m2 / Studio

Price $1200

TH60 Apartment 2 Bedrooms

Ha Noi / Tay Ho / 120m2 / 2 phòng ngủ

Price $1200

TH59 Apartment 2 Bedrooms

Ha Noi / Tay Ho / 90m2 / 2 bedrooms

Price $700

TH17 Apartment 2 Bedroom

Ha Noi / Tay Ho / 90m2 / 2DKL

Price $900

TH17 Apartment 1 Bedroom

Ha Noi / Tay Ho / 90m2 / 1 bedroom

Price $1200

CG15 Apartment 1 Bedroom

Ha Noi / Cau Giay / 40m2 / 1 bedroom

Price $650