Trang web đang trong quá trình hoàn thiện – ウェブサイト制作中 – Website under construction

  • 024 3220 2172
  • infornessy@nesy.vn
  • English
  • 日本語
  • Tiếng Việt

TH62 Căn hộ Studio

Hà Nội / Tây Hồ / 120m2 / Studio

Giá $1200

TH60 Căn hộ 2 phòng ngủ

Hà Nội / Tây Hồ / 120m2 / 2 phòng ngủ

Giá $1200

TH59 Căn hộ 2 phòng ngủ

Hà Nội / Tây Hồ / 90m2 / 2 phòng ngủ

Giá $700

TH17 Căn hộ 2 phòng ngủ

Hà Nội / Tây Hồ / 90m2 / 2 phòng ngủ

Giá $900

TH17 Căn hộ 1 phòng ngủ

Hà Nội / Tây Hồ / 90m2 / 1 phòng ngủ

Giá $1200

CG15 Căn hộ 1 phòng ngủ

Hà Nội / Cầu Giấy / 40m2 / 1 phòng ngủ

Giá $650